Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moelv ungdomsskole
Skolevegen 14
2390 MOELV
Org.nr 975294773
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,5 24,7 23,1 27,5 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 10,9 10,8 9,3 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 369,1 412,5 288,5 159,3 140,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,7 2,3 3,4 5,1 6,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 14,7 14,4 12,4 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 19,9 18,0 17,4 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 97,3 96,1 84,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 220 13 908 13 699 15 789 13 096
Undervisningstimer totalt per elev 57 60 61 71 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no