Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moelv ungdomsskole
Skolevegen 14
2390 MOELV
Org.nr 975294773
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 23,1 27,5 22,1 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,8 9,3 10,2 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 412,5 288,5 159,3 140,0 145,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,3 3,4 5,1 6,6 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,4 12,4 13,5 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 18,0 17,4 16,9 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 96,1 84,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 908 13 699 15 789 13 096 12 431
Undervisningstimer totalt per elev 60 61 71 65 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no