Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moelv skole
Skolevegen 2
2390 MOELV
Org.nr 919590955
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,9 42,2 42,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,9 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 95,9 101,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 9,3 8,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 11,0 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 14,0 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 97,9 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 28 119 28 179 27 874
Undervisningstimer totalt per elev 82 75 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no