Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Møllergata skole
Møllergata 49
0179 OSLO
Org.nr 974590042
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,2 27,5 24,6 29,6 28,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,1 11,5 9,6 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,1 99,6 96,2 67,5 84,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 9,4 10,6 13,1 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,6 12,2 9,9 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 18,0 17,5 13,7 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,4 97,8 96,3 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 18 558 18 961 16 184 20 269 19 327
Undervisningstimer totalt per elev 73 73 64 77 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no