Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Møllergata skole
Møllergata 49
0179 OSLO
Org.nr 974590042
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,5 24,6 29,6 28,8 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 11,5 9,6 9,6 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,6 96,2 67,5 84,5 54,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 10,6 13,1 10,3 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 12,2 9,9 10,0 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 17,5 13,7 13,0 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 97,8 96,3 93,4 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 18 961 16 184 20 269 19 327 17 760
Undervisningstimer totalt per elev 73 64 77 77 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no