Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Møllebakken skole (privat)
Jørgen Moes Gate 26
5053 BERGEN
Org.nr 976202422
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Møllebakken skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 9,3 10,6 11,3 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 7,3 8,3 7,3 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,4 64,6 51,7 40,6 44,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 10,3 13,7 15,5 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 11,2 10,9 10,4 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,9 5,4 8,0 6,4 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 9,7 12,4 9,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,2 10,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,9 90,9 88,4 90,5 86,4
Lærertimer som gis til undervisning 6 702 5 932 6 344 6 872 6 492
Undervisningstimer totalt per elev 110 96 85 97 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no