Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Møllebakken skole (privat)
Jørgen Moes Gate 26
5053 BERGEN
Org.nr 976202422
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Møllebakken skole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,2 10,5 9,3 10,6 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 6,4 7,3 8,3 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,7 60,4 64,6 51,7 40,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 9,6 10,3 13,7 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 8,3 11,2 10,9 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 6,9 5,4 8,0 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 9,4 9,7 12,4 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 88,9 90,9 88,4 90,5
Lærertimer som gis til undervisning 6 159 6 702 5 932 6 344 6 872
Undervisningstimer totalt per elev 96 110 96 85 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no