Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mølladammen ungdomsskole
Lommedalsveien 239
1350 LOMMEDALEN
Org.nr 975906892
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,2 34,7 34,6 34,7 37,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 15,1 15,8 16,0 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 5 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 259,8 285,8 105,5 250,7 242,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,8 4,7 13,1 5,8 5,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,4 20,1 21,0 21,4 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,9 22,2 24,0 23,6 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,1 98,9 99,3 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 19 730 20 140 19 903 20 829 22 099
Undervisningstimer totalt per elev 45 43 42 41 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no