Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Møkster skule
5387 MØKSTER
Org.nr 975287912
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Austevoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,9 1,9 1,5
Antall elever per årsverk til undervisning 3,8 3,1 4,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 120,0 33,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 2,6 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,7 3,1 4,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,7 3,1 4,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 371 1 415 1 097
Undervisningstimer totalt per elev 196 236 183
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no