Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Møhlenpris Oppveksttun - Avd skole
Thormøhlens Gate 25
5006 BERGEN
Org.nr 974737965
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,7 17,2 16,0 17,5 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,9 15,0 15,7 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,5 78,6 62,2 79,7 77,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 14,2 20,7 17,1 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,9 15,0 15,7 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 15,1 16,3 15,9 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 347 10 959 10 197 11 258 13 694
Undervisningstimer totalt per elev 60 57 50 47 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no