Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Møhlenpris Oppveksttun - Avd skole
Thormøhlens Gate 25
5006 BERGEN
Org.nr 974737965
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,9 16,7 17,2 16,0 17,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 12,4 12,9 15,0 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,5 99,5 78,6 62,2 79,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 11,4 14,2 20,7 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 12,4 12,9 15,0 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,5 15,1 16,3 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 118 11 347 10 959 10 197 11 258
Undervisningstimer totalt per elev 53 60 57 50 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no