Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moe skole (privat)
Moveien 78
3221 SANDEFJORD
Org.nr 973915878
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Moe skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 20,5 17,3 16,6 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 6,8 8,3 8,8 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 1 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,8 116,1 85,6 52,2 49,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 5,8 9,2 16,2 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 9,7 9,4 10,5 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,0 6,3 9,4 10,2 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 10,0 13,0 13,1 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 89,4 99,3 95,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 217 13 957 11 675 11 141 14 668
Undervisningstimer totalt per elev 86 102 85 80 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no