Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moe skole (privat)
Moveien 78
3221 SANDEFJORD
Org.nr 973915878
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Moe skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,5 17,3 16,6 22,4 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 8,3 8,8 6,7 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,1 85,6 52,2 49,3 67,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8 9,2 16,2 12,7 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,4 10,5 8,8 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,3 9,4 10,2 6,9 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 13,0 13,1 10,8 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,2 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,0 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,4 99,3 95,0 100,0 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 957 11 675 11 141 14 668 12 514
Undervisningstimer totalt per elev 102 85 80 105 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no