Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Modum kommune
Kommunenr 0623
Alle grunnskoler med adresse i Modum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 133,2 133,6 139,1 145,0 135,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 13,0 12,7 12,1 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 21 21 21 20 25
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,5 72,0 74,1 78,8 64,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 15,8 15,0 13,7 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,8 13,3 12,2 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 15,1 15,5 16,2 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 16,5 16,7 16,1 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 98,3 97,4 95,2 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 83 278 83 239 87 104 92 429 85 365
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 56 59 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no