Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Modalen kommune
Kommunenr 1252
Alle grunnskoler med adresse i Modalen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,0 12,5 11,7 11,1 10,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,6 7,5 7,0 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,9 35,0 52,3 48,3 46,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,2 19,7 13,0 13,0 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 7,5 9,0 7,4 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1 11,6 6,9 8,7 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 11,4 11,0 9,5 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 355 8 149 7 467 7 134 6 802
Undervisningstimer totalt per elev 93 95 95 102 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no