Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mo skule
5729 MODALEN
Org.nr 974616173
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Modalen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Mo skule 11,0 12,5 11,7 11,1 10,8
Modalen kommune 11,0 12,5 11,7 11,1 10,8
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Mo skule 7,7 7,6 7,5 7,0 7,5
Modalen kommune 7,7 7,6 7,5 7,0 7,5
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Mo skule 3 2 2 1 2
Modalen kommune 3 2 2 1 2
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Mo skule 30,9 35,0 52,3 48,3 46,5
Modalen kommune 30,9 35,0 52,3 48,3 46,5
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Mo skule 23,2 19,7 13,0 13,0 14,4
Modalen kommune 23,2 19,7 13,0 13,0 14,4
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Mo skule 7,8 7,5 9,0 7,4 8,8
Modalen kommune 7,8 7,5 9,0 7,4 8,8
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Mo skule 10,1 11,6 6,9 8,7 8,5
Modalen kommune 10,1 11,6 6,9 8,7 8,5
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Mo skule 10,1 11,4 11,0 9,5 10,0
Modalen kommune 10,1 11,4 11,0 9,5 10,0
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Mo skule 7,3
Modalen kommune 7,3
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Mo skule 11,2
Modalen kommune 11,2
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Mo skule 10,5
Modalen kommune 10,5
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Mo skule 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Modalen kommune 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Mo skule 7 355 8 149 7 467 7 134 6 802
Modalen kommune 7 355 8 149 7 467 7 134 6 802
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Mo skule 93 95 95 102 94
Modalen kommune 93 95 95 102 94
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no