Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mo skule
5729 MODALEN
Org.nr 974616173
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Modalen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,5 11,7 11,1 10,8 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 7,5 7,0 7,5 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,0 52,3 48,3 46,5 48,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 13,0 13,0 14,4 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 9,0 7,4 8,8 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 6,9 8,7 8,5 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 11,0 9,5 10,0 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,2 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,5 10,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 149 7 467 7 134 6 802 6 356
Undervisningstimer totalt per elev 95 95 102 94 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no