Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mo Oppvekstsenter - Avd skule
Nordsida 1336
6655 VINDØLA
Org.nr 975283860
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Surnadal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,2 4,0 3,7 3,7 3,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,0 8,8 10,0 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,7 59,6 31,0 35,0 40,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 14,3 26,8 26,8 26,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 8,9 8,8 10,0 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 9,8 9,9 10,8 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 98,0 88,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 898 2 794 2 603 2 603 2 603
Undervisningstimer totalt per elev 71 82 84 74 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no