Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mjøndalen skole
Vikhagan 1
3050 MJØNDALEN
Org.nr 974544164
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nedre Eiker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Mjøndalen skole 37,6 41,6 41,1 41,2 44,6
Nedre Eiker kommune 263,0 268,2 273,5 268,7 278,6
Buskerud fylke 2 810,8 2 870,8 2 890,7 2 936,8 2 988,3
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Mjøndalen skole 14,0 14,5 14,8 15,0 14,5
Nedre Eiker kommune 13,5 13,2 12,9 13,6 13,0
Buskerud fylke 13,0 12,8 12,8 12,8 12,5
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Mjøndalen skole 5 5 5 5 5
Nedre Eiker kommune 29 31 32 32 37
Buskerud fylke 416 429 445 461 487
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Mjøndalen skole 101,4 119,3 119,3 120,3 126,4
Nedre Eiker kommune 105,6 99,9 97,8 99,8 88,4
Buskerud fylke 78,5 76,5 74,4 72,5 68,7
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Mjøndalen skole 13,2 11,1 11,2 11,2 10,4
Nedre Eiker kommune 11,2 11,5 11,6 11,9 13,2
Buskerud fylke 14,8 15,0 15,4 15,7 16,3
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Mjøndalen skole 13,9 14,4 14,8 14,9 14,5
Nedre Eiker kommune 14,4 14,0 14,0 14,1 13,3
Buskerud fylke 14,0 14,0 14,0 13,8 13,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Mjøndalen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedre Eiker kommune 15,7 15,1 14,6 16,6 16,7
Buskerud fylke 14,8 14,3 14,5 14,8 14,8
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Mjøndalen skole 20,9 22,1 22,8 22,9 17,3
Nedre Eiker kommune 18,5 18,1 18,1 19,3 17,8
Buskerud fylke 17,5 17,3 17,6 17,5 17,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Mjøndalen skole 15,5
Nedre Eiker kommune 15,2
Buskerud fylke 15,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Mjøndalen skole 20,2
Nedre Eiker kommune 18,1
Buskerud fylke 17,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Mjøndalen skole 0,0
Nedre Eiker kommune 21,1
Buskerud fylke 19,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Mjøndalen skole 97,2 97,4 94,4 95,2 94,8
Nedre Eiker kommune 96,8 95,7 95,5 94,6 96,3
Buskerud fylke 96,5 95,7 95,6 95,4 95,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Mjøndalen skole 26 646 28 128 27 559 27 553 29 916
Nedre Eiker kommune 164 408 167 503 170 699 168 342 177 861
Buskerud fylke 1 791 610 1 821 360 1 835 271 1 860 764 1 899 215
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Mjøndalen skole 53 51 50 50 51
Nedre Eiker kommune 53 54 55 53 55
Buskerud fylke 55 55 55 56 57
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no