Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mjøndalen skole
Vikhagan 1
3050 MJØNDALEN
Org.nr 974544164
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nedre Eiker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,6 41,6 41,1 41,2 44,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 14,5 14,8 15,0 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,4 119,3 119,3 120,3 126,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 11,1 11,2 11,2 10,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 14,4 14,8 14,9 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 22,1 22,8 22,9 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 97,4 94,4 95,2 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 26 646 28 128 27 559 27 553 29 916
Undervisningstimer totalt per elev 53 51 50 50 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no