Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mjølkeråen skole
Marikollen 30B
5136 MJØLKERÅEN
Org.nr 974738031
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 50,3 47,0 47,0 48,0 50,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,5 15,7 15,0 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 138,4 120,8 113,5 110,7 138,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 11,4 12,0 12,3 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 15,9 15,9 15,3 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,0 19,9 20,4 19,4 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 20,8 20,9 19,2 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 96,8 97,5 97,7 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 30 329 29 294 28 818 30 764 32 244
Undervisningstimer totalt per elev 45 45 45 47 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no