Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Misvær skole
Misvær
8100 MISVÆR
Org.nr 974623404
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,7 6,8 7,2 6,5 8,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 8,7 8,4 10,2 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,3 28,2 20,9 13,8 35,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,1 29,5 38,5 67,2 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,2 9,7 11,1 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,1 10,7 8,5 11,7 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 12,5 11,8 18,9 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 78,4 53,2 100,0 67,6
Lærertimer som gis til undervisning 4 578 4 619 4 874 4 179 5 705
Undervisningstimer totalt per elev 82 81 84 70 116
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no