Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Misje skule (utgått)
5363 ÅGOTNES
Org.nr 975287726
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,5 6,1 6,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,9 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,4 47,2 33,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 17,3 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 9,0 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,1 9,7 9,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 759 4 178 4 759
Undervisningstimer totalt per elev 87 84 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no