Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Minde skole
Grønnestølsveien 22
5073 BERGEN
Org.nr 974738295
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 22,8 22,2 22,3 24,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 14,9 14,4 14,1 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 187,3 144,7 92,0 94,1 84,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 9,4 14,6 13,7 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 14,8 14,4 14,0 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 17,2 17,0 17,3 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 97,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 090 15 428 15 412 15 184 16 940
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 52 53 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no