Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Minde skole
Grønnestølsveien 22
5073 BERGEN
Org.nr 974738295
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,8 22,2 22,3 24,5 23,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,4 14,1 12,8 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 144,7 92,0 94,1 84,9 77,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 14,6 13,7 14,1 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 14,4 14,0 12,9 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,0 17,3 17,4 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 97,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 428 15 412 15 184 16 940 15 738
Undervisningstimer totalt per elev 50 52 53 58 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no