Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Miland skole
Milandvegen 58
3658 MILAND
Org.nr 974548356
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 6,1 6,1 6,1 7,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,6 7,8 8,4 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,1 76,8 93,3 100,0 177,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 9,2 7,3 7,3 3,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,7 7,5 7,9 8,4 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 10,3 10,8 10,6 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 91,1 97,1 97,1 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 133 4 191 3 962 3 962 5 253
Undervisningstimer totalt per elev 96 97 94 88 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no