Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Midtun skole
Osvegen 10
5228 NESTTUN
Org.nr 974738341
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,5 28,1 27,7 26,8 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 16,2 16,2 15,1 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 203,7 210,1 225,0 225,8 262,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 6,7 6,3 6,1 5,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 16,1 16,2 15,2 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 17,5 18,3 16,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 250 18 206 18 138 18 009 17 794
Undervisningstimer totalt per elev 45 46 46 49 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no