Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Midtstuen skole
Einar Skjæraasens Vei 21
0782 OSLO
Org.nr 974590808
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,2 28,3 32,0 31,7 34,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 16,9 14,9 14,6 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 3 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 591,2 441,0 2 363,2 147,8 295,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,6 3,5 0,6 8,5 4,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 22,1 22,6 19,9 19,5 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,0 26,1 21,1 21,1 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,1 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,5 95,0 91,7 74,9 84,5
Lærertimer som gis til undervisning 18 696 17 074 19 749 17 928 20 501
Undervisningstimer totalt per elev 40 39 44 45 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no