Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Midtbygda skole
Sunndalsvegen 714
7343 VOGNILL
Org.nr 875282662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,5 7,5 7,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,8 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 209,7 216,1 84,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,2 4,2 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,7 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 10,5 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 081 5 081 5 366
Undervisningstimer totalt per elev 78 76 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no