Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Midtbygda barneskole
Vangsfjellveien 1
3440 RØYKEN
Org.nr 973747002
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Røyken kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,1 32,6 31,1 33,3 36,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 16,3 17,4 16,2 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,0 100,8 123,3 105,7 106,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 14,5 12,4 13,1 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 16,3 17,7 16,6 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 20,3 21,4 20,0 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 96,5 100,0 100,0 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 22 464 21 696 20 249 21 092 23 830
Undervisningstimer totalt per elev 46 45 43 46 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no