Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Midsund skule
Industrivegen 3
6475 MIDSUND
Org.nr 975284328
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Midsund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,6 16,2 17,6 17,8 16,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,6 10,0 10,1 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,3 52,7 42,2 53,0 82,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 19,3 21,2 16,9 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 15,1 13,2 11,7 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,6 11,9 13,2 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,9 16,0 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,5 94,8 90,6 82,9 87,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 842 9 904 10 868 10 831 10 059
Undervisningstimer totalt per elev 63 60 69 68 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no