Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Midsund skule
Industrivegen 3
6475 MIDSUND
Org.nr 975284328
Offentlig skole
Grunnskole
4.-10. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,2 17,6 17,8 16,6 17,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 10,0 10,1 10,6 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,7 42,2 53,0 82,5 50,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 21,2 16,9 11,4 19,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 13,2 11,7 14,8 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 11,9 13,2 12,6 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 16,0 16,1 16,4 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 90,6 82,9 87,8 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 904 10 868 10 831 10 059 11 399
Undervisningstimer totalt per elev 60 69 68 64 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no