Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Midsund Montessoriskule AS (privat)
Skulevegen 29
6475 MIDSUND
Org.nr 992541458
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Midsund Montessoriskule AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 6,0 5,3 5,2 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 6,9 5,9 7,0 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 21,7 20,1 14,4 15,4 13,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,9 33,3 39,3 43,4 46,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 8,3 7,0 8,6 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 9,3 8,0 9,7 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 23,0 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,0 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,7 59,3 62,8 79,8 85,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 789 4 276 3 786 3 677 3 491
Undervisningstimer totalt per elev 109 107 126 105 113
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no