Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Midsund kommune (utgått)
Kommunenr 1545
Kun utgåtte skoler med adresse i Midsund kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,4 30,8 30,8 29,6 28,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 9,9 9,8 10,4 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 7 6 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,8 37,5 39,5 44,3 30,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 24,5 22,9 21,5 31,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,0 10,1 11,4 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 11,9 13,2 12,6 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 13,7 13,5 14,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 82,8 83,8 89,8 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 19 346 20 273 20 089 19 208 19 109
Undervisningstimer totalt per elev 68 72 72 68 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no