Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Midsund kommune
Kommunenr 1545
Alle grunnskoler med adresse i Midsund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,3 29,4 30,8 30,8 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 10,6 9,9 9,8 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 8 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,0 43,8 37,5 39,5 44,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 22,1 24,5 22,9 21,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 11,5 11,0 10,1 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,6 11,9 13,2 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 15,0 13,7 13,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,8 95,0 82,8 83,8 89,8
Lærertimer som gis til undervisning 20 699 19 346 20 273 20 089 19 208
Undervisningstimer totalt per elev 74 68 72 72 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no