Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mesterfjellet skole
Ahlefeldts Gate 6
3262 LARVIK
Org.nr 913998766
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 47,2 50,1 43,4 42,4 40,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 11,7 13,4 13,1 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 6 8 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,0 80,1 65,9 60,0 62,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 12,8 18,2 19,4 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 13,0 14,5 13,8 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 13,4 15,5 16,1 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 17,9 18,2 17,8 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 92,6 96,2 97,3 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 29 595 31 126 27 541 26 846 25 239
Undervisningstimer totalt per elev 55 60 53 54 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no