Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mesterfjellet skole
Ahlefeldts Gate 6
3262 LARVIK
Org.nr 913998766
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,9 47,2 50,1 43,4 42,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 12,9 11,7 13,4 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 6 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,5 69,0 80,1 65,9 60,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 16,6 12,8 18,2 19,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 14,8 13,0 14,5 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 13,6 13,4 15,5 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 18,7 17,9 18,2 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 95,8 92,6 96,2 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 26 163 29 595 31 126 27 541 26 846
Undervisningstimer totalt per elev 50 55 60 53 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no