Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Messenlia skole
Gammelvegen 1
2610 MESNALI
Org.nr 975270750
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 230,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 675
Undervisningstimer totalt per elev 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no