Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Messenlia skole
Gammelvegen 1
2610 MESNALI
Org.nr 975270750
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Messenlia skole 6,3 6,8 6,9 5,4 5,4
Ringsaker kommune 407,4 417,5 416,9 437,0 437,4
Hedmark fylke 2 049,6 2 066,1 2 080,7 2 116,9 2 083,4
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Messenlia skole 11,8 11,1 9,9 8,7 9,3
Ringsaker kommune 11,1 10,5 10,3 10,0 10,2
Hedmark fylke 11,8 11,6 11,3 11,1 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Messenlia skole 0 0 0 0 0
Ringsaker kommune 41 34 34 36 38
Hedmark fylke 314 306 329 327 345
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Messenlia skole 175,0 285,7 128,6 215,0 230,0
Ringsaker kommune 98,3 118,8 117,4 108,6 105,8
Hedmark fylke 68,0 69,2 64,0 63,8 60,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Messenlia skole 5,7 3,1 7,1 3,7 3,7
Ringsaker kommune 10,1 8,1 8,1 8,4 8,7
Hedmark fylke 15,3 14,8 15,8 15,4 16,6
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Messenlia skole 11,9 11,9 10,9 9,6 10,3
Ringsaker kommune 11,9 11,5 11,4 10,9 11,1
Hedmark fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 12,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Messenlia skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ringsaker kommune 14,5 14,0 14,1 13,9 14,5
Hedmark fylke 14,2 13,9 13,5 13,6 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Messenlia skole 12,5 12,4 11,5 10,1 11,6
Ringsaker kommune 15,3 14,6 14,3 14,2 14,6
Hedmark fylke 15,8 15,6 15,6 15,3 15,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Messenlia skole 11,2
Ringsaker kommune 12,8
Hedmark fylke 14,3
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Messenlia skole 12,1
Ringsaker kommune 14,3
Hedmark fylke 15,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Messenlia skole 0,0
Ringsaker kommune 18,2
Hedmark fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Messenlia skole 100,0 98,1 98,4 93,8 93,8
Ringsaker kommune 99,5 99,3 99,1 98,6 98,8
Hedmark fylke 97,9 97,7 97,1 97,2 97,2
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Messenlia skole 3 970 3 996 4 740 3 675 3 675
Ringsaker kommune 259 757 271 784 274 978 284 003 281 656
Hedmark fylke 1 289 410 1 304 353 1 319 429 1 336 145 1 315 357
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Messenlia skole 63 67 75 85 80
Ringsaker kommune 64 68 69 72 70
Hedmark fylke 60 61 63 64 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no