Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Messenlia skole
Gammelvegen 1
2610 MESNALI
Org.nr 975270750
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 6,9 5,4 5,4 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 9,9 8,7 9,3 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 285,7 128,6 215,0 230,0 215,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,1 7,1 3,7 3,7 3,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 10,9 9,6 10,3 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 11,5 10,1 11,6 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 98,4 93,8 93,8 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 996 4 740 3 675 3 675 3 969
Undervisningstimer totalt per elev 67 75 85 80 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no