Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Messenlia skole
Gammelvegen 1
2610 MESNALI
Org.nr 975270750
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 6,8 6,9 5,4 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,1 9,9 8,7 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 175,0 285,7 128,6 215,0 230,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,7 3,1 7,1 3,7 3,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,9 10,9 9,6 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 12,4 11,5 10,1 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,1 98,4 93,8 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 970 3 996 4 740 3 675 3 675
Undervisningstimer totalt per elev 63 67 75 85 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no