Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meråker skole
Skolgata 17
7530 MERÅKER
Org.nr 974542498
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Meråker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,7 33,9 32,3 30,9 31,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,2 9,0 9,4 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,6 65,7 61,6 72,8 78,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 12,6 13,1 11,7 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 9,9 10,5 10,9 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 10,8 9,6 9,8 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 13,5 13,7 15,9 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,2 100,0 100,0 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 18 802 21 878 20 543 19 677 18 947
Undervisningstimer totalt per elev 73 78 79 75 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no