Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meråker skole
Skolgata 17
7530 MERÅKER
Org.nr 974542498
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Meråker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,9 29,7 33,9 32,3 30,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,8 9,2 9,0 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,5 47,6 65,7 61,6 72,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 18,3 12,6 13,1 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 11,3 9,9 10,5 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 10,6 10,8 9,6 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 16,0 13,5 13,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 292 18 802 21 878 20 543 19 677
Undervisningstimer totalt per elev 72 73 78 79 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no