Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Menstad ungdomsskole
Haugsåsvegen 34
3712 SKIEN
Org.nr 975278204
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 27,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 15 038
Undervisningstimer totalt per elev 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no