Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Menstad ungdomsskole
Haugsåsvegen 34
3712 SKIEN
Org.nr 975278204
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 28,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 16 147
Undervisningstimer totalt per elev 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no