Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Menstad ungdomsskole
Haugsåsvegen 34
3712 SKIEN
Org.nr 975278204
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 33,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 471,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 18 419
Undervisningstimer totalt per elev 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no