Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Menstad ungdomsskole
Haugsåsvegen 34
3712 SKIEN
Org.nr 975278204
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,8 33,0 27,6 28,8 27,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 11,8 13,4 12,6 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 474,3 471,4 393,8 79,7 118,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,4 2,1 2,9 13,6 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,6 15,7 17,8 16,8 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 16,2 18,3 17,3 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 98,2 100,0 98,6 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 478 18 419 15 656 16 147 15 038
Undervisningstimer totalt per elev 50 56 49 52 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no