Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Melvold ungdomsskole (utgått)
Trondheimsveien 376
2016 FROGNER
Org.nr 875267612
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 220,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 197
Undervisningstimer totalt per elev 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no