Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Melvold ungdomsskole (UTGÅTT)
Trondheimsveien 376
2016 FROGNER
Org.nr 875267612
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,3 24,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 217,0 220,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,7 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 497 14 197
Undervisningstimer totalt per elev 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no