Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Melsom skole
Vadumveien Øst 2
3159 MELSOMVIK
Org.nr 975271072
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,0 21,7 20,6 22,0 22,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,4 12,2 11,7 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,2 75,2 66,3 65,9 49,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 15,2 16,9 16,7 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,4 12,3 11,9 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 17,3 16,3 16,5 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,1 95,2 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 14 535 14 922 14 098 15 352 14 258
Undervisningstimer totalt per elev 62 60 61 63 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no