Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meløy oppvekstsenter - Avd skole
Meløysundveien 673
8157 MELØY
Org.nr 974623307
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Meløy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 4,5 4,7 4,7 2,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1 8,2 8,4 6,1 3,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 116,7 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1 10,5 9,2 6,1 3,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 6,1 9,4 8,4 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,5 9,5 9,8 7,7 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4 3,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,6 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,0 6,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,8 100,0 79,6 76,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 565 2 945 2 984 3 021 1 596
Undervisningstimer totalt per elev 117 87 85 116 177
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no