Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meløy kommune
Kommunenr 1837
Alle grunnskoler med adresse i Meløy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 97,8 92,8 88,6 91,2 100,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 8,8 9,3 9,3 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 12 13 15 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,3 61,8 56,5 51,4 42,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 13,2 15,1 16,1 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 9,5 10,1 9,8 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 10,4 11,1 11,6 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 13,0 13,3 13,4 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,2 89,4 91,4 85,5 84,6
Lærertimer som gis til undervisning 63 881 60 592 57 503 57 740 64 987
Undervisningstimer totalt per elev 85 80 76 76 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no