Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meløy kommune
Kommunenr 1837
Alle grunnskoler med adresse i Meløy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 98,7 97,8 92,8 88,6 91,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 8,3 8,8 9,3 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 12 12 13 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,0 62,3 61,8 56,5 51,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 12,3 13,2 15,1 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,3 9,5 10,1 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1 9,3 10,4 11,1 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 11,4 13,0 13,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,8 82,2 89,4 91,4 85,5
Lærertimer som gis til undervisning 64 152 63 881 60 592 57 503 57 740
Undervisningstimer totalt per elev 83 85 80 76 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no