Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mellomhagen ungdomsskole
Mellomhagen 33
3261 LARVIK
Org.nr 974584743
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,0 20,0 18,0 18,9 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 14,2 14,5 14,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,3 75,9 69,2 61,1 56,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 14,8 16,4 19,0 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,3 18,9 19,4 18,8 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 20,9 21,5 19,9 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 200 10 384 9 205 10 238 11 153
Undervisningstimer totalt per elev 48 46 45 47 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no