Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mellomhagen ungdomsskole
Mellomhagen 33
3261 LARVIK
Org.nr 974584743
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,0 18,0 18,9 20,3 20,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 14,5 14,1 12,0 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,9 69,2 61,1 56,7 74,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 16,4 19,0 17,7 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,9 19,4 18,8 16,0 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 21,5 19,9 16,9 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 384 9 205 10 238 11 153 12 141
Undervisningstimer totalt per elev 46 45 47 55 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no