Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mellom-Nes skole
Breivikveien 25
1394 NESBRU
Org.nr 874578282
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Mellom-Nes skole 26,8 28,1 25,8 27,9 30,7
Asker kommune 645,6 647,4 653,1 664,6 717,0
Akershus fylke 6 135,3 6 205,3 6 340,7 6 549,3 6 765,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Mellom-Nes skole 15,8 14,7 15,9 14,2 13,0
Asker kommune 13,6 13,4 13,6 13,3 12,5
Akershus fylke 14,1 14,0 13,9 13,7 13,4
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Mellom-Nes skole 2 2 2 2 2
Asker kommune 87 89 78 83 95
Akershus fylke 801 841 835 877 930
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Mellom-Nes skole 250,3 236,9 254,7 217,5 196,8
Asker kommune 90,7 88,2 101,4 96,9 85,2
Akershus fylke 95,4 91,9 94,1 90,9 86,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Mellom-Nes skole 5,8 5,7 5,8 6,1 6,1
Asker kommune 13,5 13,7 11,9 12,4 13,3
Akershus fylke 13,1 13,6 13,2 13,4 13,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Mellom-Nes skole 16,0 14,7 16,1 14,4 13,1
Asker kommune 15,0 14,9 15,6 14,8 13,6
Akershus fylke 15,3 15,2 15,2 14,6 14,3
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Mellom-Nes skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asker kommune 15,0 14,3 13,8 14,3 14,1
Akershus fylke 15,5 15,5 15,7 15,8 15,6
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Mellom-Nes skole 18,4 17,2 17,8 16,2 15,8
Asker kommune 18,5 18,6 18,8 17,9 16,9
Akershus fylke 18,8 18,6 18,7 18,4 17,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Mellom-Nes skole 13,5
Asker kommune 15,2
Akershus fylke 15,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Mellom-Nes skole 19,8
Asker kommune 18,3
Akershus fylke 18,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Mellom-Nes skole 0,0
Asker kommune 17,9
Akershus fylke 19,6
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Mellom-Nes skole 99,5 95,8 97,2 99,1 97,6
Asker kommune 96,3 97,0 96,8 97,2 96,6
Akershus fylke 94,7 93,6 94,3 94,3 93,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Mellom-Nes skole 18 136 19 108 17 831 19 447 20 940
Asker kommune 411 174 414 005 412 222 426 842 462 107
Akershus fylke 3 860 882 3 935 031 4 010 547 4 158 933 4 293 459
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Mellom-Nes skole 47 50 47 52 57
Asker kommune 52 53 52 53 57
Akershus fylke 51 51 51 52 53
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no