Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mellom-Nes skole
Breivikveien 25
1394 NESBRU
Org.nr 874578282
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,1 25,8 27,9 30,7 28,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 15,9 14,2 13,0 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 236,9 254,7 217,5 196,8 173,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,7 5,8 6,1 6,1 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 16,1 14,4 13,1 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,8 16,2 15,8 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 97,2 99,1 97,6 99,2
Lærertimer som gis til undervisning 19 108 17 831 19 447 20 940 18 798
Undervisningstimer totalt per elev 50 47 52 57 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no