Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mellom-Nes skole
Breivikveien 25
1394 NESBRU
Org.nr 874578282
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,8 28,1 25,8 27,9 30,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 14,7 15,9 14,2 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 250,3 236,9 254,7 217,5 196,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8 5,7 5,8 6,1 6,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 14,7 16,1 14,4 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 17,2 17,8 16,2 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 95,8 97,2 99,1 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 18 136 19 108 17 831 19 447 20 940
Undervisningstimer totalt per elev 47 50 47 52 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no