Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Melløs skole
Roald Amundsens Gate 2
1524 MOSS
Org.nr 875280392
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,0 24,6 23,6 26,3 25,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 15,7 16,4 15,4 16,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 428,4 239,3 236,7 311,1 117,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,2 6,1 6,3 4,4 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,6 16,4 15,7 16,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 18,7 18,8 20,4 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 96,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 994 16 953 16 074 17 479 16 767
Undervisningstimer totalt per elev 49 47 45 48 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no