Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Melløs skole
Roald Amundsens Gate 2
1524 MOSS
Org.nr 875280392
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 23,6 26,3 25,6 25,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 16,4 15,4 16,3 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 239,3 236,7 311,1 117,6 124,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 6,3 4,4 12,2 11,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 16,4 15,7 16,3 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 18,8 20,4 21,4 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,5 21,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 100,0 100,0 100,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 953 16 074 17 479 16 767 17 541
Undervisningstimer totalt per elev 47 45 48 46 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no