Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mellembygd Kultur og oppvekstsenter - Avd skole
Mellombygdveien 1842
9336 RUNDHAUG
Org.nr 875285572
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Målselv kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 7,0 6,1 5,9 7,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0 7,7 8,7 9,4 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,6 64,5 92,0 46,5 42,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 10,8 8,2 17,0 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0 7,8 8,7 9,5 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 9,5 10,0 10,3 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,6 98,4 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 902 4 694 3 910 3 724 4 479
Undervisningstimer totalt per elev 107 96 85 79 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no