Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Melkevarden skole (UTGÅTT)
Rypeveien 3
9800 VADSØ
Org.nr 874622192
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 067
Undervisningstimer totalt per elev 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no