Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meling skule
Melingsheio 20
5430 BREMNES
Org.nr 975281302
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,0 12,2 12,6 12,1 13,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,2 10,6 11,6 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,2 46,2 57,4 84,1 87,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 21,7 16,7 12,4 11,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,4 10,8 11,8 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 14,1 13,8 16,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 883 8 122 8 412 8 108 9 034
Undervisningstimer totalt per elev 64 66 70 64 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no