Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Melhus kommune
Kommunenr 5028
Alle grunnskoler med adresse i Melhus kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 189,6 191,3 197,5 205,5 212,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,7 12,3 12,0 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 25 27 28 29 33
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,3 80,7 77,4 74,7 67,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 14,0 14,0 14,2 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,9 12,7 12,1 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8 16,8 16,2 16,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 17,5 17,5 16,9 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 98,6 97,9 96,2 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 119 623 121 624 124 336 130 272 135 524
Undervisningstimer totalt per elev 55 56 58 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no