Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meldal kommune (utgått)
Kommunenr 5023
Kun utgåtte skoler med adresse i Meldal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 52,6 54,5 55,0 51,2 48,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 8,9 8,6 9,1 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 13 11 10 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,0 34,0 40,7 45,0 39,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,7 23,9 19,2 18,8 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,3 10,2 11,1 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 10,3 9,4 9,7 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 12,2 11,9 13,1 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4 16,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 94,8 95,6 93,4 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 33 975 35 401 35 474 33 576 31 287
Undervisningstimer totalt per elev 79 80 82 78 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no