Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meldal kommune
Kommunenr 5023
Alle grunnskoler med adresse i Meldal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 48,1 52,6 54,5 55,0 51,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 9,0 8,9 8,6 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 14 13 11 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,0 32,0 34,0 40,7 45,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 25,7 23,9 19,2 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 10,3 10,3 10,2 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 10,7 10,3 9,4 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 12,5 12,2 11,9 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 95,3 94,8 95,6 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 30 753 33 975 35 401 35 474 33 576
Undervisningstimer totalt per elev 71 79 80 82 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no