Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meldal barne- og ungdomsskole
Ekserplassen 2
7336 MELDAL
Org.nr 911572907
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Orkland kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,1 33,2 35,9 32,9 31,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,6 9,8 10,0 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,9 65,5 64,9 62,6 48,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 14,3 13,4 14,5 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,2 10,9 11,4 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,0 10,9 10,7 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 14,5 13,0 13,3 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 99,2 98,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 579 20 812 22 433 21 123 19 326
Undervisningstimer totalt per elev 65 67 72 71 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no