Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meldal barne- og ungdomsskole
Ekserplassen 2
7336 MELDAL
Org.nr 911572907
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Meldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,5 33,1 33,2 35,9 32,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,9 10,6 9,8 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,1 51,9 65,5 64,9 62,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 18,5 14,3 13,4 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,4 11,2 10,9 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 13,4 13,0 10,9 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 15,1 14,5 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,8 99,2 98,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 148 20 579 20 812 22 433 21 123
Undervisningstimer totalt per elev 60 65 67 72 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no